Samarbejdspartnere og supervision

FACT Helsingør

Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Du tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra F-ACT teamet i starten af dit behandlingsforløb og i perioder hvor du oplever en forværring af din sygdom.

Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.
Vores behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats.
Det tværfaglige team er sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, psykiatere, ergoterapeut, peer-medarbejdere, fysioterapeut og pædagoger.

Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/fact-i-distriktspsykiatrien/Sider/default.aspx

FACT Helsingør

Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Du tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra F-ACT teamet i starten af dit behandlingsforløb og i perioder hvor du oplever en forværring af din sygdom.

Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.
Vores behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats.

Det tværfaglige team er sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, psykiatere, ergoterapeut, peer-medarbejdere, fysioterapeut og pædagoger.
Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/fact-i-distriktspsykiatrien/Sider/default.aspx

Helsingung

Helsingung er Helsingør kommunes tilbud til unge under 25 år, der har problemer med hash, alkohol og stoffer. Fokus områder hos Helsingung er:

Tidlig indsats og anonym rådgivning. Det vigtige forældrearbejde (i vores tilfælde pædagogarbejde). Fortællinger klistrer og befrier. Bag ethvert problem er en frustreret drøm. Rusmidler er bare en del af problemet. Det må gerne være rart at gå til samatale.

helsingung.nu

Jacob Mosgaard

Jacob Mosgaard er autoriseret psykolog (cand.psych.), godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års erfaring med at tale med både børn, unge og voksne

Derudover har han solid erfaring med supervision af forskellige faggrupper og med undervisning inden for en række områder. Han arbejder ud fra et systemisk og narrativt grundlag.

www.jacobmosgaard.dk/

Kildehøj Videns og Rehabiliteringscenter

Kildehøj er det første og eneste danske center, der har specialiseret sig i udelukkende at behandle diverse typer af spiseforstyrrelser og comorbiditet (fx. OCD, ADHD, borderline, angst, depression, misbrug og asperger).

www.kildehoj.dk

Ole Kyed

Tilbyder behandling og rådgivning inden for en række områder, såsom angst, depression, kriseterapi, problemer med selvværd, parforhold og familieproblemer, arbejdsliv, udviklingsforstyrrelser etc. Jeg har ligeledes stor erfaring med psykologiske undersøgelser.

www.kildehoj.dk