Velkommen til Botilbuddet i Hellebæk

Vores pædagogiske hovedopgave er at beboerne får et succesfyldt forløb på botilbuddet.

Vi arbejder på at alle har en uddannelses- og udviklingsplan, som de selv og botilbuddets personale arbejder i forhold til.

Vi skal stå i spidsen for at skabe rammer og muligheder for at beboerne kan komme til at uddanne og udvikle sig.

Vi er en skole for vores beboere – en skole bredt forstået – et udgangspunkt og en læreplads for både faglig og personlig uddannelse – et sted som beriger vores beboere med viden om verden, med kundskaber og færdigheder – praktiske og intellektuelle – som tilsammen kommer til at betyde, at beboeren både får større viden om, og muligheder for, at skabe sig en værdig fremtid.

Vi mennesker er relationelle væsner
Vi lever i og af relationer
Både nære forhold og kulturelle forhold

Vi mennesker er meningssøgende og meningsskabende væsner
Vi søger og skaber mening ud fra vores oplevelser

Denne mening er afhængig af relationel og kulturel baggrund og kontekst

Bo i §107 botilbud i Nordsjælland

Når man som borger kommer til botilbuddet, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en koordinator.

Formålet med at bo hos os, er at man får hjælp til selvhjælp, således at borgeren med tiden kan leve sit liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen borgeren kan blive, desto bedre mulighed har han eller hun, for at leve et værdigt liv. Derfor udfører pædagogerne  i  vores botilbud, ikke opgaverne for borgeren, men støtter borgeren i  selv at blive i stand til at udføre almindelige daglige opgaver. Målet med  vores botilbud er, at den unge kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten i vores botilbud er ligeledes afhængigt af den unges funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens  personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en støtte, så borgeren  kan opnå og fastholde egen identitet, samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Det giver ofte rigtig god mening, at borgeren har en tryg base og en koordinator, som han eller hun kan stole på.  Der er ofte mange indsatser omkring unge mennesker i et botilbud. Vores pædagoger er dygtige til at  sammenkoble og koordinere de indsatser der er omkring de enkelte  borgere. Vi tænker her på f.eks jobcenter, socialforvaltninger, skoler, hospitaler, tandlæger, praktiserende læger, banker og kreditorer, politi, advokater.

Når den unge bor på botilbuddet, har han eller hun mulighed for at deltage i de aktiviteter som sker på stedet og i miljøet omkring Hellebæk.

Der er 13 pladser godkendt som §107 .

Nyheder

På Botilbuddet i Hellebæk arbejdes der med dokumentation ud fra nedenstående principper, for at sikre beboerens retssikkerhed, understøtte kvaliteten i

Botilbuddets formål er at fremme livsvilkårerne for og/eller udviklingen af mennesker i alle aldre. det gælder især i relationen til

Vil du høre mere? Kontakt os her